31-10-07

depressie: Edronax

Sinds twee weken mag ik één van mijn medicamenten volledig weglaten: Edronax. Dat is een van de nieuwere antidepressiva met als bestanddeel reboxetine. Ik denk niet dat er bijwerkingen waren bij mij (met andere geneesmiddelen daarentegen...). Een overzichtje door dr. Maes van de voornaamste medicatie: 

Bij een lichte tot matige depressie is psychotherapie een zinvolle aanvulling en in sommige gevallen zelfs de belangrijkste pijler.

De gebruikelijke medicatie Eventuele nevenwerkingen
MAO I Nardelzine, Aurorix MAO dieet Hypertensieve opstoten (verhoogde bloeddruk)
Hypotensie (verlaagde bloeddruk)
Tricyclische Redomex, Anafranil Prothiaden ... Anticholinerge (zie boven)
Gewichtstoename
Tweede generatie Lerivon , Trazolan Gewichtstoename
Weinig
SSRI Prozac, Sorest, Serlain, Cipramil... Nausea (misselijkheid), diarree,
Sexuele disfunctie
SNRI Efexor Idem
NARI Edronax Mild anticholinerg
NASSA Remergon Sedatie (kalmerend), Gewichtstoename

Andere mogelijke behandelingsstrategieën zijn:

 • elektroshocktherapie (ECT);
 • fototherapie (lichttherapie);
 • magnetische stimulatie van de frontale kwab, deze behandelingvorm is nog experimenteel.

30-10-07

depressie: zelf bestrijden

Ik heb met medicatie en gesprekken bij de psychotherapeut mijn depressie overwonnen. Alhoewel ik toen geen enkele uitweg zag tenzij... Wat ook geholpen heeft is de steun van mijn vrouw en de aansporingen tot volgende zaken, die ik nu nog steeds probeer te volgen:

 • Liefst zo vroeg mogelijk de symptomen herkennen.
 • Behoud van een goede slaap-/waakcyclus. Bij slechte slaap, niet te lang uitslapen of in bed blijven.
 • Het is beter om er rekening mee te houden dat het vroegtijdig wakker worden zal verergeren of in stand blijven als men door de dag te veel slaapt.
 • Een evenwichtige dagstructuur met aangepaste rust en ontspanningsperiodes nastreven.
 • Lichaamsbeweging is belangrijk, hierdoor komen endorfines (lichaamseigen morfine) vrij. Ze werken op de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgen ook voor een gevoel van geluk of euforie.
 • Beperkte taken uitvoeren, aangepast aan je kunnen.
 • Terugval (regressie) tegengaan.
 • Tijdelijke beperkingen anergie (vermoeidheid, verlies van energie, initiatief en kracht), concentratieverlies, ... aanvaarden.
 • Bijkomende stressfactoren (feesten) vermijden en trachten te genieten zonder je te forceren.
 • Contact met de buitenwereld behouden.
 • Belangrijke beslissingen het best een tijdje uitstellen.
 • Uitleg over je ziekte geven aan je directe omgeving en familie.
 • De depressie, wat geen teken van zwakte is, aanvaarden, echter zonder je er letterlijk bij neer te leggen.

Bijna elke depressieve herstelt zeker voor 60 à 70% en de overgrote meerderheid herstelt zelfs volledig.

29-10-07

depressie: zot zijn doet wel zeer!

In vele gevallen wordt ofwel de depressie niet herkend of te vlug bestempeld als een depressie. Bij mij werd het eerder toevallig gediagnosticeerd doordat ik slaapproblemen had. Ik heb dan een nachtje in het slaaplabo van het ziekenhuis doorgebracht. Toen ik de resultaten bij de psychiater, hoofd van het slaaplabo, ging ophalen bleek niet enkel dat ik ADHD had maar ook met een zware depressie worstelde. De diagnose was eerder een opluchting wat nu wist ik wat er al maanden met me aan de hand was.

De volgende veel verspreide beweringen en houdingen t.o.v. depressie zijn onjuist en vormen de basis van een verkeerde aanpak:

 • iemand die depressief is, laat zich gaan;
 • een depressieve persoon moet maar wat flinker zijn en zich alles niet zo aantrekken;
 • depressie treft alleen mensen met een zwak karakter (en dus niet de spreker zelf!);
 • je moet een depressieve mee uit nemen (dit kan alleen als deze zelf daartoe geneigd is, anders geraakt hij/zij alleen verder uitgeput);
 • je moet een depressieve sparen, je mag hem/haar niets vragen en ook geen taken geven;
 • een depressieve moet steeds goed uitslapen of de hele dag in bed blijven;
 • een psychiater is alleen voor “zotten”, of maakt je uiteindelijk helemaal “zot”.

28-10-07

depressie: wat?

Vanaf najaar 2005 tot voorjaar 2007 ben ik zwaar depressief geweest, in die mate dat ik niet meer kon werken. Maar wat is een depressie eigenlijk? Volgende uitleg komt van dr. F. Maes, psychiater te Duffel:

Depressies komen veel voor; één op de vier mensen maakt ooit eens een depressie door. Bepaalde personen lijken daartoe een bijzondere gevoeligheid te hebben en kennen recidiverende (steeds terugkerende) depressies. Dat de patiënt zich depressief voelt, wordt wel genoteerd als depressiviteit, maar betekent nog niet dat hij aan een depressie lijdt. Depressieve stemming is een symptoom, dat samengaat met verschillende diagnosen, bijv. depressieve aanpassingsstoornis, dysthymie (chronische depressieve stemmingsstoornis), atypische depressie (afwijkend van de typische vorm), majeure depressie. De ernstigste vormen van depressie zijn majeure depressies.

Om één van de hierboven genoemde diagnoses te kunnen overwegen, moet het beeld aan specifieke diagnostische criteria voldoen. Deze criteria zijn getypeerd in internationaal vastgestelde richtlijnen. De verschillende diagnoses vertonen elk een bepaalde gevoeligheid voor medicatie, psychotherapie en fysische behandelingstechnieken.

Hier bespreken we de ernstigste vorm van depressie of de majeure depressie.

Om deze vorm van depressie te kunnen vaststellen, moeten volgende klachten zeker aanwezig zijn:

 • een voortdurend sombere stemming (d.w.z. bijna de hele dag door en alle dagen); OF
 • het onvermogen om te kunnen genieten van iets of nog interesse voor iets op te brengen (anhedonie). De stemming reageert minder of zelfs niet meer op positieve, noch op negatieve gebeurtenissen. Wanneer dit zeer uitgesproken is, spreekt men van non-reactiviteit. Dit is steeds een kenmerk van een ernstige depressie.

Bovendien moeten er een aantal (vastgelegd in de internationale criteria) van de volgende symptomen aanwezig zijn:

 • algemeen:
  • gebrek aan energie (anergie);
  • persisterende (aanhoudende) moeheid die niet inspanningsgebonden is (anders dan het chronisch vermoeidheidssyndroom);
  • moeilijke concentratie, geheugenproblemen (dit symptoom kan zelfs zo erg zijn dat het lijkt op dementie);
  • besluiteloosheid;
  • neiging tot piekeren (rumineren);
  • typische “dagschommelingen”; de patiënt voelt zich het allerslechtste in de ochtend. Soms neemt dit de vorm aan van walg van het leven.
 • psychomotorisch (m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt):
  • gespannenheid, nervositeit (geagiteerde depressie);
  • psychomotorische vertraging;
  • in extreme gevallen: apathie.(toestand van ongevoeligheid)
 • vitale tekens:
  • verminderde eetlust, vermagering;
  • soms hyperfagie (d.i. overmatig veel eten);
  • slaapstoornissen. Het meest typische voor depressie is de terminale insomnia, d. w.z. het laatste stukje van de slaap is grondig verstoord: de patiënt wordt veel te vroeg wakker en kan niet meer inslapen).
Symptomen die frequent voorkomen en geassocieerd worden met depressie zijn:
 • angst;
 • obsessionaliteit (dwangmatigheid), ook intwijfelen;
 • hypochondrie: abnormale angst voor wat er zich in het lichaam afspeelt; paniekaanvallen
Cognitieve symptomen zijn o.a. schuldgevoelens, het gevoel gefaald te hebben, een pessimistisch toekomstperspectief, het gevoel dat het leven geen zin meer heeft, doodsgedachten of suïcidegedachten. Als er zich wanen voordoen, spreekt men van een psychotische depressie. Deze komen meestal overeen met de stemming en bouwen op een gedisproportioneerde (d.i. buiten alle verhoudingen) wijze voort op de schuldgevoelens, het falen, het doemdenken. Zo komt men tot de schuldwaan (ik ben niet ziek, maar slecht, ik moet boeten, hoor in de gevangenis, door mijn schuld breekt er oorlog uit ...), de nihiliteitswaan (ik ben al dood, mijn ingewanden zijn weggerot ...) of de ondergangswaan (ik ben failliet, ze zullen mijn huis afnemen …). Dat kan leiden tot zeer schadelijk gedrag, zoals weigering van drank en voedsel, weigering van behandeling, zelfmoord.

04-11-06

herfstdepressies

Voor al wie down is door het 'vallen van het blad' en andere weersomstandigheden, kan repelsteel maar één huizenhoog cliché meedelen: na regen komt zonnenschijn (alhoewel het in Belgenland wel eens regen ná regen kan zijn). Laat het niet aan je hart komen en evenmin 'in the head'!

Ruik de lentebloemen...

DSC00384
(eigen fotootje)
ALLE BLOGGERS en andere bezoekers EEN PRETTIG WEEKEND!

03-10-06

AdHd-bekabeling in je hoofd?

Tijdens de zeldzame keren dat ik praat over mijn problemen, verwijs ik gemakkelijkshalve en graag naar (een politiek voorbeeld voor me) Bill Clinton. Hij is erg herkenbaar volgens de criteria-lijsten van ADHD bij volwassenen.
Hij maakt dingen niet af, komt niet opdagen, verandert impulsief plannen, raakt steeds achter op zijn schema's, dringt mensen zijn ideëen op zonder naar hun verhalen te luisteren, vergeet dingen, heeft wisselende stemmingen, liegt veel zonder dat zelf in te zien, heeft woede-uitvallen, vele korte contacten met vrouwen, neemt risico's (Monica Lewinsky) en bij al deze eigenschappen is hij toch heel intelligent. Je denkt misschien: Hoe kan hij dan president van de Verenigde Staten zijn geworden? Hij heeft een partner getroffen in Hillary die veel van het werk schijnt te doen wat hem niet lukt zoals lezingen voorbereiden, campagnes organiseren, hem op tijd laten komen, hem eraan herinneren om mensen te bellen, etc. Verder heeft hij steeds een grote staf aan mensen om zich heen die hem ook bijstaan met al zijn planningen, activiteiten, hem tot actie aanzetten en van slechte dingen af proberen te houden. Meer over hem en andere AdHd-ers zoals een Bart Peeters en andere bekende mensen met een speciale bekabeling in hun hoofd (ten goede én ten kwade), lees je op Hersenstorm:  http://www.hersenstorm.com/?CFID=3377482&CFTOKEN=2722...

For those about to rock: we salute you!

04:58 Gepost door Repelsteel in Repelsteel | Permalink | Commentaren (3) | Tags: depressie, ac dc, adhd, repelsteel, hersenstorm |  Facebook |

24-09-06

7 dagen

De week zit er bijna op en dan is het tijd om een balans op te maken. Deze week met weinig enthousiasme volbracht. Een cursus gevolgd over het statuut van de vrijwilliger, de avondschool gedaan, en naar de huisarts geweest voor de halfjaarlijkse checkup. Helaas was ik een jaar over tijd... Enfin morgenavond mag ik de resultaten van het bloedonderzoek verwachten. Ik heb me afgelopen week vooral bezig gehouden met klusjes voor de andere repelsteeltjes: recepten opsnorren en vertalen voor de kookavond van senhora volgende woensdag, met junior naar de tandarts geweest, uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes voor prinses afwimpelen, de beiden inschrijven voor allerlei extra-muros activiteiten, de administratie van de Portugese vereniging op punt stellen, enz...

Volgende week ziet er ook alweer druk uit. Hopelijk moet ik niet de helft afzeggen vanwege ...geen goesting. Cheers en morgen gezond weer op!

21:59 Gepost door Repelsteel in Repelsteel | Permalink | Commentaren (2) | Tags: depressie, repelsteel, druk |  Facebook |

Robbie Williams depressief

gelezen in Het Nieuwsblad vandaag:

Robbie Williams heeft depressie
LONDEN - Het Britse showbeest Robbie Williams (32) heeft een depressie. Dat schrijft de Britse krant Daily Mirror zaterdag. De zanger zou de gerenommeerde psychiater Mark Collins uit Londen hebben laten overvliegen naar Californië om hem van zijn dip af te helpen.

 

Welcome to the club! (and join prins Laurent, Aimé Antheunis, Bert Anciaux, enz...)

02:12 Gepost door Repelsteel in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: depressie, repelsteel, robbie williams |  Facebook |