31-10-07

depressie: Edronax

Sinds twee weken mag ik één van mijn medicamenten volledig weglaten: Edronax. Dat is een van de nieuwere antidepressiva met als bestanddeel reboxetine. Ik denk niet dat er bijwerkingen waren bij mij (met andere geneesmiddelen daarentegen...). Een overzichtje door dr. Maes van de voornaamste medicatie: 

Bij een lichte tot matige depressie is psychotherapie een zinvolle aanvulling en in sommige gevallen zelfs de belangrijkste pijler.

De gebruikelijke medicatie Eventuele nevenwerkingen
MAO I Nardelzine, Aurorix MAO dieet Hypertensieve opstoten (verhoogde bloeddruk)
Hypotensie (verlaagde bloeddruk)
Tricyclische Redomex, Anafranil Prothiaden ... Anticholinerge (zie boven)
Gewichtstoename
Tweede generatie Lerivon , Trazolan Gewichtstoename
Weinig
SSRI Prozac, Sorest, Serlain, Cipramil... Nausea (misselijkheid), diarree,
Sexuele disfunctie
SNRI Efexor Idem
NARI Edronax Mild anticholinerg
NASSA Remergon Sedatie (kalmerend), Gewichtstoename

Andere mogelijke behandelingsstrategieën zijn:

 • elektroshocktherapie (ECT);
 • fototherapie (lichttherapie);
 • magnetische stimulatie van de frontale kwab, deze behandelingvorm is nog experimenteel.

30-10-07

depressie: zelf bestrijden

Ik heb met medicatie en gesprekken bij de psychotherapeut mijn depressie overwonnen. Alhoewel ik toen geen enkele uitweg zag tenzij... Wat ook geholpen heeft is de steun van mijn vrouw en de aansporingen tot volgende zaken, die ik nu nog steeds probeer te volgen:

 • Liefst zo vroeg mogelijk de symptomen herkennen.
 • Behoud van een goede slaap-/waakcyclus. Bij slechte slaap, niet te lang uitslapen of in bed blijven.
 • Het is beter om er rekening mee te houden dat het vroegtijdig wakker worden zal verergeren of in stand blijven als men door de dag te veel slaapt.
 • Een evenwichtige dagstructuur met aangepaste rust en ontspanningsperiodes nastreven.
 • Lichaamsbeweging is belangrijk, hierdoor komen endorfines (lichaamseigen morfine) vrij. Ze werken op de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgen ook voor een gevoel van geluk of euforie.
 • Beperkte taken uitvoeren, aangepast aan je kunnen.
 • Terugval (regressie) tegengaan.
 • Tijdelijke beperkingen anergie (vermoeidheid, verlies van energie, initiatief en kracht), concentratieverlies, ... aanvaarden.
 • Bijkomende stressfactoren (feesten) vermijden en trachten te genieten zonder je te forceren.
 • Contact met de buitenwereld behouden.
 • Belangrijke beslissingen het best een tijdje uitstellen.
 • Uitleg over je ziekte geven aan je directe omgeving en familie.
 • De depressie, wat geen teken van zwakte is, aanvaarden, echter zonder je er letterlijk bij neer te leggen.

Bijna elke depressieve herstelt zeker voor 60 à 70% en de overgrote meerderheid herstelt zelfs volledig.

29-10-07

depressie: zot zijn doet wel zeer!

In vele gevallen wordt ofwel de depressie niet herkend of te vlug bestempeld als een depressie. Bij mij werd het eerder toevallig gediagnosticeerd doordat ik slaapproblemen had. Ik heb dan een nachtje in het slaaplabo van het ziekenhuis doorgebracht. Toen ik de resultaten bij de psychiater, hoofd van het slaaplabo, ging ophalen bleek niet enkel dat ik ADHD had maar ook met een zware depressie worstelde. De diagnose was eerder een opluchting wat nu wist ik wat er al maanden met me aan de hand was.

De volgende veel verspreide beweringen en houdingen t.o.v. depressie zijn onjuist en vormen de basis van een verkeerde aanpak:

 • iemand die depressief is, laat zich gaan;
 • een depressieve persoon moet maar wat flinker zijn en zich alles niet zo aantrekken;
 • depressie treft alleen mensen met een zwak karakter (en dus niet de spreker zelf!);
 • je moet een depressieve mee uit nemen (dit kan alleen als deze zelf daartoe geneigd is, anders geraakt hij/zij alleen verder uitgeput);
 • je moet een depressieve sparen, je mag hem/haar niets vragen en ook geen taken geven;
 • een depressieve moet steeds goed uitslapen of de hele dag in bed blijven;
 • een psychiater is alleen voor “zotten”, of maakt je uiteindelijk helemaal “zot”.

28-10-07

depressie: wat?

Vanaf najaar 2005 tot voorjaar 2007 ben ik zwaar depressief geweest, in die mate dat ik niet meer kon werken. Maar wat is een depressie eigenlijk? Volgende uitleg komt van dr. F. Maes, psychiater te Duffel:

Depressies komen veel voor; één op de vier mensen maakt ooit eens een depressie door. Bepaalde personen lijken daartoe een bijzondere gevoeligheid te hebben en kennen recidiverende (steeds terugkerende) depressies. Dat de patiënt zich depressief voelt, wordt wel genoteerd als depressiviteit, maar betekent nog niet dat hij aan een depressie lijdt. Depressieve stemming is een symptoom, dat samengaat met verschillende diagnosen, bijv. depressieve aanpassingsstoornis, dysthymie (chronische depressieve stemmingsstoornis), atypische depressie (afwijkend van de typische vorm), majeure depressie. De ernstigste vormen van depressie zijn majeure depressies.

Om één van de hierboven genoemde diagnoses te kunnen overwegen, moet het beeld aan specifieke diagnostische criteria voldoen. Deze criteria zijn getypeerd in internationaal vastgestelde richtlijnen. De verschillende diagnoses vertonen elk een bepaalde gevoeligheid voor medicatie, psychotherapie en fysische behandelingstechnieken.

Hier bespreken we de ernstigste vorm van depressie of de majeure depressie.

Om deze vorm van depressie te kunnen vaststellen, moeten volgende klachten zeker aanwezig zijn:

 • een voortdurend sombere stemming (d.w.z. bijna de hele dag door en alle dagen); OF
 • het onvermogen om te kunnen genieten van iets of nog interesse voor iets op te brengen (anhedonie). De stemming reageert minder of zelfs niet meer op positieve, noch op negatieve gebeurtenissen. Wanneer dit zeer uitgesproken is, spreekt men van non-reactiviteit. Dit is steeds een kenmerk van een ernstige depressie.

Bovendien moeten er een aantal (vastgelegd in de internationale criteria) van de volgende symptomen aanwezig zijn:

 • algemeen:
  • gebrek aan energie (anergie);
  • persisterende (aanhoudende) moeheid die niet inspanningsgebonden is (anders dan het chronisch vermoeidheidssyndroom);
  • moeilijke concentratie, geheugenproblemen (dit symptoom kan zelfs zo erg zijn dat het lijkt op dementie);
  • besluiteloosheid;
  • neiging tot piekeren (rumineren);
  • typische “dagschommelingen”; de patiënt voelt zich het allerslechtste in de ochtend. Soms neemt dit de vorm aan van walg van het leven.
 • psychomotorisch (m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt):
  • gespannenheid, nervositeit (geagiteerde depressie);
  • psychomotorische vertraging;
  • in extreme gevallen: apathie.(toestand van ongevoeligheid)
 • vitale tekens:
  • verminderde eetlust, vermagering;
  • soms hyperfagie (d.i. overmatig veel eten);
  • slaapstoornissen. Het meest typische voor depressie is de terminale insomnia, d. w.z. het laatste stukje van de slaap is grondig verstoord: de patiënt wordt veel te vroeg wakker en kan niet meer inslapen).
Symptomen die frequent voorkomen en geassocieerd worden met depressie zijn:
 • angst;
 • obsessionaliteit (dwangmatigheid), ook intwijfelen;
 • hypochondrie: abnormale angst voor wat er zich in het lichaam afspeelt; paniekaanvallen
Cognitieve symptomen zijn o.a. schuldgevoelens, het gevoel gefaald te hebben, een pessimistisch toekomstperspectief, het gevoel dat het leven geen zin meer heeft, doodsgedachten of suïcidegedachten. Als er zich wanen voordoen, spreekt men van een psychotische depressie. Deze komen meestal overeen met de stemming en bouwen op een gedisproportioneerde (d.i. buiten alle verhoudingen) wijze voort op de schuldgevoelens, het falen, het doemdenken. Zo komt men tot de schuldwaan (ik ben niet ziek, maar slecht, ik moet boeten, hoor in de gevangenis, door mijn schuld breekt er oorlog uit ...), de nihiliteitswaan (ik ben al dood, mijn ingewanden zijn weggerot ...) of de ondergangswaan (ik ben failliet, ze zullen mijn huis afnemen …). Dat kan leiden tot zeer schadelijk gedrag, zoals weigering van drank en voedsel, weigering van behandeling, zelfmoord.

22-10-07

caravan

In mijn caravan ben ik superman...

Tijdens de vakantie in Portugal huurden we de afgelopen jaren een vakantiewoning in een park met zwembaden en privé-strand in de Algarve. Heel leuk maar nogal prijzig. Voordien konden we de grote caravan gebruiken van mijn schoonbroer maar die heeft hem 3 jaar geleden verkocht en door de grootte moest je al een terreinwagen hebben om hem te kunnen trekken.

Toevallig heeft mijn neefje een nieuwe caravan gekocht en verkocht hij zijn oude. In het weekend zijn we weest kijken naar de 'sleurhut'. Het beviel ons wel: hij is niet van de jongste maar goed onderhouden, groot genoeg voor ons vieren, bovendien is er een recente voortent bij en zit er een nieuwe koelkast in. Eigenlijk verkoopt mijn neef de caravan omdat er geen toilet inzit. Voor ons is dat niet erg want we gaan toch altijd op een camping staan zodat de koop snel beklonken was. Dus volgende zomer gaan de repelsteeltjes, als 't God belieft nietwaar, opnieuw kunnen kamperen in Portugal. Binnenkort een paar foto's.

17-10-07

herfst

Wat een herfstweer: wind, regen en koude. Het is om vlug depri van te worden. Gelukkig zijn er de bezigheden die dat verhinderen. Overdag en 's avonds werken, de kinderen die actief zijn en dus overal naartoe moeten gebracht worden en bovendien is er nog de ...liefde. Vanavond, na de coiffeur en het eten, is er de gespreksgroep van volwassenen met ADHD. Ik denk wel om er nog eens heen te gaan want het is opbeurend om lotgenoten (die er soms erger aan toe zijn) te ontmoeten, het relativeert je eigen problemen.

15-10-07

leuk en lastig

Het weekend zit er alweer op. Vrijdagavond zijn we naar het verjaardagsfeest van J. geweest. De champagne en andere geestrijke vochten vloeiden rijkelijk en de hapjes waren uitstekend. Blijven plakken was er niet bij want de kinderen waren mee zodat we niet al te laat thuis waren. Toch voelde ik 's morgens het begin van een kater maar allé hup geen tijd daarvoor want zaterdag was weeral druk. 's Avonds hadden we met de Portugese club een geslaagde fado-avond: uitverkocht, goeie artiesten, en me flink geamuseerd. Maar opnieuw een ietsepietsie teveel gedronken zodat ik zondag geen cent meer waard was. Gewoon heel de middag in de zetel liggen luieren. Jaja, met ouder worden begint de recuperatietijd toch een flink stuk langer te worden.

11-10-07

fado

We hebben weer drukke dagen in het verschiet. Vanavond les geven in T. morgen werken en morgenavond zijn we present op het verjaardagsfeest van de meter van prinses. We gaan het niet heel lang kunnen trekken want zaterdagmorgen moet ik om 9 uur de zaal gaan klaarzetten voor het fado-concert van zaterdagavond in de Portugese club. Zondag zal uitrusten worden hoor, lekker lui in mijn zetel.

05-10-07

prinses en weekend

Het verjaardagsfeestje van prinses was goed geslaagd. Eerst zijn we met zijn allen gaan zwemmen. Er was volop plezier op de grote waterglijbaan. Terug thuis gekomen, hebben we pannenkoeken geserveerd en speelden de meiden nog een paar uurtjes met elkaar. Natuurlijk had iedereen een geschenkje mee en van ons kreeg ze een paar laarzen. Dolblij was ze! In het weekend sluiten we de festiviteiten af met een fonduetje. Het is immers traditie bij ons thuis dat de jarige zijn feestdiner mag kiezen en zij koos voor fondue.

Het weekend ziet er overigens rustig uit. Er staan weinig geplande zaken in de agenda in tegenstelling tot het weekend erna dat druk zal worden. Dus nu maar genieten van het herfstzonnetje. Iedereen een prettig weekend!

02-10-07

actie!

Na veel getwijfel en getob ga ik voorlopig door met de blog. Het probleem is tijd te vinden om berichtjes te posten. Inspiratie is geen obstakel en desnoods plaats ik een grapje van mijn favoriet Baziel (nog tientallen in voorraad haha).

Ondertussen is niets wereldschokkends gebeurd. Tenzij dat er een repelsteeltje jarig is vandaag: prinses wordt 8 jaar. Morgenmiddag is haar verjaardagsfeestje gepland voor de vriendinnen. We gaan zwemmen en dan thuis pannenkoeken eten. Een verslagje volgt later.