28-10-07

depressie: wat?

Vanaf najaar 2005 tot voorjaar 2007 ben ik zwaar depressief geweest, in die mate dat ik niet meer kon werken. Maar wat is een depressie eigenlijk? Volgende uitleg komt van dr. F. Maes, psychiater te Duffel:

Depressies komen veel voor; één op de vier mensen maakt ooit eens een depressie door. Bepaalde personen lijken daartoe een bijzondere gevoeligheid te hebben en kennen recidiverende (steeds terugkerende) depressies. Dat de patiënt zich depressief voelt, wordt wel genoteerd als depressiviteit, maar betekent nog niet dat hij aan een depressie lijdt. Depressieve stemming is een symptoom, dat samengaat met verschillende diagnosen, bijv. depressieve aanpassingsstoornis, dysthymie (chronische depressieve stemmingsstoornis), atypische depressie (afwijkend van de typische vorm), majeure depressie. De ernstigste vormen van depressie zijn majeure depressies.

Om één van de hierboven genoemde diagnoses te kunnen overwegen, moet het beeld aan specifieke diagnostische criteria voldoen. Deze criteria zijn getypeerd in internationaal vastgestelde richtlijnen. De verschillende diagnoses vertonen elk een bepaalde gevoeligheid voor medicatie, psychotherapie en fysische behandelingstechnieken.

Hier bespreken we de ernstigste vorm van depressie of de majeure depressie.

Om deze vorm van depressie te kunnen vaststellen, moeten volgende klachten zeker aanwezig zijn:

 • een voortdurend sombere stemming (d.w.z. bijna de hele dag door en alle dagen); OF
 • het onvermogen om te kunnen genieten van iets of nog interesse voor iets op te brengen (anhedonie). De stemming reageert minder of zelfs niet meer op positieve, noch op negatieve gebeurtenissen. Wanneer dit zeer uitgesproken is, spreekt men van non-reactiviteit. Dit is steeds een kenmerk van een ernstige depressie.

Bovendien moeten er een aantal (vastgelegd in de internationale criteria) van de volgende symptomen aanwezig zijn:

 • algemeen:
  • gebrek aan energie (anergie);
  • persisterende (aanhoudende) moeheid die niet inspanningsgebonden is (anders dan het chronisch vermoeidheidssyndroom);
  • moeilijke concentratie, geheugenproblemen (dit symptoom kan zelfs zo erg zijn dat het lijkt op dementie);
  • besluiteloosheid;
  • neiging tot piekeren (rumineren);
  • typische “dagschommelingen”; de patiënt voelt zich het allerslechtste in de ochtend. Soms neemt dit de vorm aan van walg van het leven.
 • psychomotorisch (m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt):
  • gespannenheid, nervositeit (geagiteerde depressie);
  • psychomotorische vertraging;
  • in extreme gevallen: apathie.(toestand van ongevoeligheid)
 • vitale tekens:
  • verminderde eetlust, vermagering;
  • soms hyperfagie (d.i. overmatig veel eten);
  • slaapstoornissen. Het meest typische voor depressie is de terminale insomnia, d. w.z. het laatste stukje van de slaap is grondig verstoord: de patiënt wordt veel te vroeg wakker en kan niet meer inslapen).
Symptomen die frequent voorkomen en geassocieerd worden met depressie zijn:
 • angst;
 • obsessionaliteit (dwangmatigheid), ook intwijfelen;
 • hypochondrie: abnormale angst voor wat er zich in het lichaam afspeelt; paniekaanvallen
Cognitieve symptomen zijn o.a. schuldgevoelens, het gevoel gefaald te hebben, een pessimistisch toekomstperspectief, het gevoel dat het leven geen zin meer heeft, doodsgedachten of suïcidegedachten. Als er zich wanen voordoen, spreekt men van een psychotische depressie. Deze komen meestal overeen met de stemming en bouwen op een gedisproportioneerde (d.i. buiten alle verhoudingen) wijze voort op de schuldgevoelens, het falen, het doemdenken. Zo komt men tot de schuldwaan (ik ben niet ziek, maar slecht, ik moet boeten, hoor in de gevangenis, door mijn schuld breekt er oorlog uit ...), de nihiliteitswaan (ik ben al dood, mijn ingewanden zijn weggerot ...) of de ondergangswaan (ik ben failliet, ze zullen mijn huis afnemen …). Dat kan leiden tot zeer schadelijk gedrag, zoals weigering van drank en voedsel, weigering van behandeling, zelfmoord.

Commentaren

Depressie Is een lelijk beestje. Heb er ook al eens diep in gezeten.
Mag echter niet klagen tegenwoordig. Er zijn velen die zich hier herkennen bij sommige symptomen.
Tracht er toch het beste van te maken. Lieve groetjes Bart en familie.

Gepost door: emmy | 28-10-07

Heb het momenteel(weer). Het sluimert onder de oppervlakte en als je heel even niet alert bent en niet tijdig de medicatie start, dan heb ik het zitten. Ik weet dat het overgaat, maar het is zo verschrikkelijk lastig om dragen.

Gepost door: johan | 27-07-08

De commentaren zijn gesloten.